Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082



Prace magisterskie i inżynierskie

Bartosz Miodowicz
Określenie stopnia pokrycia roślinnością zwałowiska odpadów popłuczkowych kopalni Fryderyk z zastosowaniem technologii geoinformatycznych.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK.
Data obrony: 16.03.2021
Streszczenie pracy
Grzegorz Zbieg
Zastosowanie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 w monitorowaniu pokrycia terenu Pustyni Błędowskiej.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK.
Data obrony: 14.09.2021
Streszczenie pracy
Garbiela Sołtysik
Kategoryzacja stanu zdrowotnego drzewostanów Nadleśnictwa Świerklaniec w rejonie oddziaływania Huty Cynku Miasteczko Śląskie w oparciu o technologie geomatyczne.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK.
Data obrony: 14.09.2021
Streszczenie pracy
Alina Lis
Koncepcja zrównoważonego rozwoju dzielnicy Prądnik Biały na podstawie analiz przestrzennych i zmian w strukturze zieleni miejskiej Krakowa w oparciu o chmury punktów ALS LiDAR.
Praca magisterska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 15.07.2020
Streszczenie pracy
Mikołaj Mordarski
Określanie zagęszczenia drzewostanów sosnowych w Parku Narodowym Bory Tucholskie z wykorzystaniem gęstych chmur punktów ULS.
Praca magisterska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 05.12.2019
Streszczenie pracy
Wojciech Krawczyk
Monitoring procesów przemian zamierających górnoreglowych borów świerkowych w masywie Kudłonia i Jaworzyny Kamienickiej w Gorczańskim Parku Narodowym z wykorzystaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK.
Data obrony: 13.07.2021
Streszczenie pracy

Analizy uszkodzeń pohuraganowych w drzewostanach RDLP Poznań na podstawie zobrazowań fotolotniczych.
Praca inżynierska
Promotor: dr hab inż. Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 05.02.2020
Streszczenie pracy
Mariusz Matyszkiewicz
Przegląd mapowych serwisów WebGIS w zarządzaniu lasami i obszarami chronionymi.
Praca inżynierska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 05.02.2020
Streszczenie pracy
Bektur Kapar
Monitoring of Forest Fire in Kazachstan using Remote Sensing.
Praca magisterska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 11.09.2020
Streszczenie pracy
Patrycja Kazik
Usługi ekosystemowe świadczone przez drzewa na obszarach kampusów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Praca magisterska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 11.09.2020
Streszczenie pracy
Adam Waligóra
Monitorowanie przemian drzewostanów na terenach poklęskowych w oparciu o analizy zobrazowań satelitarnych prowadzonych w chmurze obliczeniowej Google Earth Engine.
Praca magisterska
Promotor: dr hab inż.Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 23.09.2020
Streszczenie pracy
Karol Wieczorek
Symulacja komputerowa pożaru lasu w programie FlamMap 6 z wykorzystaniem cech drzewostanu określonych na podstawie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Paweł Hawryło.
Data obrony: 14.07.2020
Streszczenie pracy
Cezary Sęk
Określanie zasobności drzewostanów z wykorzystaniem danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz chmur punktów lotniczego skanowania laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Paweł Hawryło.
Data obrony: 14.07.2020
Streszczenie pracy
Maria Kisiel
Wykorzystanie narzędzi GIS w wyznaczeniu docelowej sieci drogowej na przykładzie Nadleśnictwa Niepołomice.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR.
Data obrony: 23.09.2020
Streszczenie pracy
Józef Cierniak
Zastosowanie technologii GIS w praktyce leśnej i zadaniach z zakresu ochrony środowiska
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR.
Data obrony: 14.07.2020
Streszczenie pracy
Karol Baran
Zastosowanie zobrazowań satelitarnych PlanetScope dla określenia klas pokrycia terenu byłych kopalni siarki 'Machów' i 'Jeziórko'
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. UR.
Data obrony: 14.07.2020
Streszczenie pracy
Przemysław Sadkowski
Identyfikacja obszarów wtórnej sukcesji leśnej na obszarach gminy Milicz i Biskupice z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych PlanetScope.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK .
Data obrony: 14.09.2021
Streszczenie pracy

Identyfikacja obszarów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych z zastosowaniem zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 dla wybranych terenów powiatu wielickiego
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Marta Szostak.
Data obrony: 05.02.2020
Streszczenie pracy
Przemysław Mamuszka
Porównanie wybranych metod określania zasobności drzewostanów świerkowych opartych o chmury punktów lotniczego skanowania laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Paweł Hawryło.
Data obrony: 08.07.2021
Streszczenie pracy

Określanie zasobności drzewostanów w Nadleśnictwie Milicz z wykorzystaniem chmur punktów lotniczego skanowania laserowego
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Paweł Hawryło.
Data obrony: 05.02.2020
Streszczenie pracy
Mikołaj Pijewski
Określanie składu gatunkowego drzewostanów w Nadleśnictwie Milicz z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych Sentinel-2
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Paweł Hawryło.
Data obrony: 05.02.2020
Streszczenie pracy
Tomasz Furgała
Charakterystyka morfometryczna zwałowiska byłej kopalni siarki "Machów" oraz struktura przestrzenna roślinności wyznaczona w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 28.06.2019
Streszczenie pracy
Jowita Kmiecik
Wpływ zabiegów ochrony czynnej na zmiany zagęszczenia drzew w borach chrobotkowych Parku Narodowego ”Bory Tucholskie” określane metodą naziemnego skanowania laserowego
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 05.02.2019
Streszczenie pracy
Justyna Rydzyk
Wpływ zabiegów ochrony czynnej na zwarcie koron drzew na powierzchniach badawczych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" określane na podstawie analiz chmur punktów LiDAR
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 08.02.2019
Streszczenie pracy
Adam Kurzawiński
Dynamika przemian drzewostanów w Babiogórskim, Gorczańskim oraz Tatrzańskim Parku Narodowym w oparciu o analizy zobrazowań satelitarnych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 16.09.2020
Streszczenie pracy

Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych PlanetScope do oceny zasięgu wiatrołomów w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w 2017 roku
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR.
Data obrony: 05.02.2019
Streszczenie pracy
Jakub Bochenek
Analizy chmur punktów lotniczego skanowania laserowego dla określenia struktury przestrzennej roślinności na terenach wtórnej sukcesji leśnej w powiecie wielickim.
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 28.06.2019
Streszczenie pracy

Weryfikacja klaso-użytków EGIB w zakresie obszarów sukcesji leśnej z wykorzystaniem ortofotomap oraz chmur punktów lotniczego skanowania laserowego na przykładzie terenów w powiecie wielickim.
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 06.02.2018
Streszczenie pracy
Ewa Siedlarczyk
Revision of a digital map of "Torfowisko pod Zieleńcem" Nature Reserve in the Bystrzyckie Mountains based on analyses of spatial structure of vegetation derived from ALS point cloud.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 23.11.2017
Streszczenie pracy
Katarzyna Czerniec
Możliwości wykorzystania oprogramowania geoinformatycznego w inwentaryzacji i procesie projektowania terenów zieleni miejskiej na przykładzie Błoń Krakowskich.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 29.09.2017
Streszczenie pracy
Joanna Kowalczyk
Waloryzacja zieleni miejskiej Krakowa na przykładzie Dzielnicy Grzegórzki w opraciu o wybrane wskaźniki przestrzenne określane na podstawie analiz chmur punktów lotniczego skanowania laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 29.09.2017
Streszczenie pracy
Natalia Mrożek
Analiza struktury roślinności parków pałacowych w Pszczynie i Świerklańcu przy użyciu technik lotniczego skanowania laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 29.09.2017
Streszczenie pracy
Grzegorz Krok
Porównanie cech i parametrów drzewostanów (N-ctwo Drewnica) określonych na podstawie statystyk chmur punktów z dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych oraz ALS.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 22.09.2017
Streszczenie pracy
Jadwiga Kuzera
Określenie lokalnej liczby kształtu oraz miąższości drzew na kołowych powierzchniach próbnych Parku Narodowego Bory Tucholskie w oparciu o chmury punktów LiDAR
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 06.07.2018
Streszczenie pracy

Określenie wybranych elementów struktury drzewostanów sosnowych Parku Narodowego Bory Tucholskie w oparciu o analizy chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego.
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Marcin Starzyk
Monitorowanie struktury Rezerwatu Lipówka w Puszczy Niepołomickiej w oparciu o chmury punktów z naziemnego skanowania laserowego z lat 2006 oraz 2016.
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Dominik Kołodziej
Wykorzystanie chmur punktów pozyskanych ręcznym skanerem laserowym ZEB1 dla celów inwentaryzacji lasu na przykładzie powierzchni obserwacyjnej TR2 w Puszczy Niepołomickiej
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Piotr Rysiak
Modelowanie 3D drzewa pomnikowego Dąb Bartek w Zagnańsku na podstawie chmur punktów naziemnego skanowania laserowego
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 12.02.2017
Streszczenie pracy
Dobrosława Piela
Aktualizacja warstwy klaso-użytków EGiB fragmentu powiatu Milicz w aspekcie sukcesji leśnej z wykorzystaniem ogólnodostępnych zobrazowań satelitarnych.
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 13.02.2017
Streszczenie pracy
Kacper Knapik
Określenie struktury przestrzennej roślinności na obszarze byłej kopalni siarki "Jeziórko" z wykorzystaniem chmur punktów lotniczego skanowania laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 11.07.2019
Streszczenie pracy

Określenie klas pokrycia i użytkowania terenu dawnych kopalni siarki "Jeziórko" oraz "Machów" w oparciu o zobrazowania Sentinel-2A.
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Joanna Kowalik
Inwentaryzacja zieleni i obiektów małej architektury krakowskich kopców w oparciu o pomiary GPS oraz chmury punków lotniczego skanowania laserowego (ALS) - wizualizacja w formie ArcGIS Online.
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Justyna Konior
Inwentaryzacja zieleni i obiektów małej architektury krakowskich kopców w oparciu o pomiary GPS oraz chmury punków lotniczego skanowania laserowego (ALS) - wizualizacja w formie ArcGIS Online.
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Adrian Bednarski
Określenie dynamiki zmian przestrzenno-czasowych terenów sukcesji leśnej w gminie Milicz w oparciu o analizy chmur punktów lotniczego skanowania laserowego z lat 2007, 2012 oraz 2015
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 06.07.2018
Streszczenie pracy

Monitorowanie wybranych obszarów sukcesji leśnej w powiecie milickim w oparciu o ortofotomapy lotnicze oraz chmury punktów lotniczego skanowania laserowego (ALS).
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 10.02.2017
Streszczenie pracy
Mateusz Gabło
Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej w oparciu o ortofotomapy lotnicze oraz dane z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie Leśnictw Mościska i Pateraki w Nadleśnictwie Mielec
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 02.07.2015
Streszczenie pracy
Anita Kowalik
Opracowanie projektu rewitalizacji fragmentów Spały w oparciu o ortofotomapy lotnicze i dane z lotniczego skanowania laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 27.10.2016
Streszczenie pracy
Martyna Dźwigoń
Zastosowanie techniologii mobilnego skanowania laserwoego (MLS) w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie Plant Krakowskich
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 12.02.2015
Jadwiga Jagodzińska
Określenie struktury przestrzennej drzewostanów Rezerwatu Bór w Nadleśnictwie Głogów Małopolski na podstawie chmury punktów lotniczego skanowania laserowego oraz cyfrowych ortofotomap lotniczych
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 15.09.2016 r.
Streszczenie pracy

Analizy hydrologiczne dla obszaru Nadleśnictwa Głogów Małopolski
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 13.02.2015
Streszczenie pracy
Katarzyna Olszewska
Możliwości praktycznego wykorzystania skanowania laserowego w architekturze krajobrazu – na podstawie inwentaryzacji technologią LiDAR Fortu „Luneta Warszawska” w Krakowie
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2015
Zbigniew Gwiżdż
Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego z lat: 2004, 2006 oraz 2012 w monitorowaniu zmian zieleni miejskiej na fragmencie Plant w Krakowie
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 15.12.2014
Michał Usień
Kartowanie przebiegu górnej granicy lasu w Tatrach Polskich na podstawie analiz chmur punktów z lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań satelitarnych WorldView-2
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk prof. UR.
Data obrony: 24.09.2019
Streszczenie pracy

Wpływ aparatu asymilacyjnego na strukturę przestrzenną chmury punktów ALS oraz jakość modeli wysokościowych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 19.02.2015
Kamil Pilch
Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego w ocenie struktury drzewostanów Babiogórskiego Parku Narodowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: Planowane zakończenie: 2017/18


Zmiany klas pokrycia terenu w Babiogórskim Parku Narodowym w latach 2002-2010 w oparciu o ortofotomapę lotniczą
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 25.02.2013
Streszczenie pracy
Marta Nowicka
Mapy przestrzenno-czasowych zmian pokrycia terenu Pustyni Błędowskiej, przy wykorzystaniu archiwalnych zobrazowań satelitarnych, ortofotomap lotniczych oraz analiz GIS
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 02.07.2013
Streszczenie pracy

Zastosowanie technik geoinformatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych na przykładzie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Siarki Machów
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 27.02.2012
Streszczenie pracy
Tomasz Gęca
Analiza struktury przestrzennej 3D drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego na podstawie chmury punktów lotniczego skanowania laserowego oraz cyfrowych ortofotomap lotniczych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 19.02.2015 r.


Aktualizacja warstwy klaso-użytków z rejestru EGiB oraz weryfikacja baz danych LMN i SILP w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie obszaru we wsi Tuklęcz (woj. świętokrzyskie)
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 18.02.2013
Streszczenie pracy
Jarosław Wójcik
Modelowanie 3D Fortu 12 (IV a) Luneta Warszawska na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: Data obrony:2015


Inwentaryzacja i modelowanie 3D fortyfikacji Twierdzy Kraków w oparciu o dane skanowania laserowego
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 01.02.2013
Streszczenie pracy
Miłosz Mucha
Inwentaryzacja klas pokrycia i użytkowania polan w Gorczańskim Parku Narodowym na podstawie fotointerpretacji cyfrowych spektrostrefowych ortofotomap lotniczych CIR z lat 2009 oraz 2011
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 27.11.2017
Streszczenie pracy

Mapa pokrycia i użytkowania terenu fragmentu Doliny Kamienicy, Pasma Kudłonia i Jaworzyny Kamienickiej w Gorczańskim Parku Narodowym wykonana w oparciu o interpretację ortofotomap lotniczych z roku 2011
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 05.03.2013
Streszczenie pracy
Bartłomiej Boncol
Monitoring drzewostanów na obszarach poklęskowych w Nadleśnictwie Koszęcin (RDLP Katowice) w oparciu o opracowania fotogrametryczne zdjęć lotniczych.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: Planowane zakończenie 2016/17


Fotogrametryczne opracowanie skutków huraganu na obszarach leśnych nadleśnictwa Koszęcin
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 01.03.2011
Streszczenie pracy
Piotr Czarnecki
Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji lasów prywatnych na potrzeby opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 27.02.2014
Sebastian Błajda
Monitoring zmian w EGiB pod kątem sukcesji leśnej w oparciu o ortofotomapy lotnicze oraz dane z lotniczego skanowania laserowego na przykładzie obszaru z powiatu Milicz
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 13.02.2015
Streszczenie pracy
Marek Lisańczuk
Określanie struktury przestrzennej roślinności na zwałowisku kopalni "Fryderyk" w Tarnowskich Górach z wykorzystaniemortofotomap lotniczych oraz danych z lotniczego skanowania laserowego
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 27.02.2014
Streszczenie pracy
Adam Faron
Kartowanie klas pokrycia terenu zrekultywowanych obszarów byłej kopalni "Jeziórko" w oparciu o ortofotomapy lotnicze i zobrazowania Landsat
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 19.02.2014
Streszczenie pracy
Grzegorz Krok
Monitorowanie przemian w krajobrazie Gorców z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego drzewostanów uszkodzonych przez kornika drukarza (Ips typographus L.) oraz wtórnej sukcesji leśnej na polanie Zielenica
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 19.02.2015
Krzysztof Lach
Ocena dokładności określania pozycji wybranych obiektów w Nadleśnictwie Niepołomice metodami GNSS
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 17.07.2014
Maciej Lesiak
Fotointerpretacja ortofotomap lotniczych CIR dla opracowania map pokrycia i użytkowania terenu oraz zamierania świerczyn na przykładzie fragmentu Doliny Kamienicy, Pasma Kudłonia i Jaworzyny Kamienickiej w Gorczańskim Parku Narodowym
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: Data obrony: 2015


Wykorzystanie GIS i GPS w inwentaryzacji sieci komunikacyjnej Lasu Wolskiego w Krakowie
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2010
Streszczenie pracy
Mateusz Piech
Ocena dokładności numerycznych modeli wysokościowych generowanych metodą stereomatchingu zdjęć lotniczych do danych referencyjnych LiDAR (ALS) na przykładzie fragmentu południowej części Torunia.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: Planowane zakończenie: 2016/17


Wykorzystanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych do kartowania klas pokrycia terenu dla gminy Wołomin (Warszawa)
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 27.02.2012
Streszczenie pracy
Karol Borecki
Ocena dokładności numerycznych modeli wysokościowych generowanych metodą stereomatchingu zdjęć lotniczych do danych refrencyjnych LiDAR (ALS) na przykładzie fragmentu zachodniej części Krakowa
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 17.07.2014
Streszczenie pracy
Joanna Kobeszko
Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Tatrach Wysokich
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 05.03.2013
Streszczenie pracy
Bartłomiej Janus
Wybrane wskaźniki struktury drzewostanów Nadleśnictwa Milicz w oparciu o półautomatyczne przetwarzanie i klasyfikację OBIA danych z lotniczego skanowania laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 18.02.2013
Streszczenie pracy

Kartowanie klas pokrycia terenu w wybranych rejonach Beskidu Żywieckiego, w oparciu o klasyfikację nadzorowaną obrazów satelitarnych RapidEye
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 01.03.2011
Streszczenie pracy
Rafał Poniedzielski
Wykorzystanie technologii geoinformatycznych w monitoringu zmian pokrycia terenu na obszarze Parco Naturale della Val Troncea (Piemont, Włochy)
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 30.05.2012
Paweł Hawryło
Mapy pokrycia terenu zachodniej części Krakowa wykonane metodą klasyfikacji obiektowej (GEOBIA) danych teledetekcyjnych: RapidEye, ortofotomap lotniczych oraz ALS
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 24.06.2013
Streszczenie pracy

Kartowanie klas pokrycia terenu w wybranych rejonach Beskidu Śląskiego, w oparciu o klasyfikację nadzorowaną obrazów satelitarnych RapidEye
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 01.03.2011
Streszczenie pracy
Sebastian Greszta
Sukcesja polany Wielkie Błoto w Puszczy Niepołomickiej na podstawie zdjęć lotniczych 1949-2010 i map archiwalnych
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 01.03.2011
Streszczenie pracy
Jakub Kmiecik
Wykorzystanie danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla tworzenia leśnych map tematycznych
Praca inżynierska
Promotor: dr inż. Marta Szostak.
Data obrony: 04.07.2011
Streszczenie pracy
Jakub Pełka
Określanie wybranych cech taksacyjnych szaty roślinnej Doliny Bystrej w Tatrach na podstawie lotniczego skaningu laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 10.02.2011
Tomasz Smolak
Wskaźniki przestrzenne wybranych obszarów zieleni wysokiej Krakowa na podstawie półautomatycznych analiz punktów lotniczego skaningu laserowego.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 30.05.2012
Mateusz Kukawski
Określanie liczby drzew w drzewostanie w oparciu o technologię lotniczego skaningu laserowego na przykładzie nadleśnictwa Milicz
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 30.05.2012
Hubert Szostecki
Określanie zasobności drzewostanu przy wykorzystaniu technologii lotniczego skaningu laserowego na przykładzie obrębu Piasek Nadleśnictwa Chojna
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 10.02.2011
Radosław Sroga
Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego (TLS) w określaniu miąższości drzew metodą brył obrotowych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2010
Michał Ratajczak
Automatyczna ekstrakcja i modelowanie wybranych parametrów nadziemnej części sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) na podstawie chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2010
Michał Mackiewicz
Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w kartowaniu pokrycia terenu projektowanej Ostoi ESE Natura 2000 - Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego w Krakowie
Praca inżynierska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2010
Streszczenie pracy
Piotr Szwed
Określanie liczby kształtu oraz miąższości pni drzew z wykorzystaniem technologii naziemnego skaningu laserowego
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 20.11.2009
Streszczenie pracy
Mateusz Glista
Naziemny skaning laserowy (TLS) w określaniu wybranych cech taksacyjnych drzewostanów liściastych na kołowych powierzchniach próbnych w Nadleśnictwie Milicz
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 06.07.2009
Streszczenie pracy
Marcin Pierzchalski
Naziemny skaning laserowy (TLS) w określaniu wybranych cech taksacyjnych drzewostanów sosnowych na kołowych powierzchniach próbnych w Nadleśnictwie Milicz
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2009
Streszczenie pracy
Elżbieta Wawrzeczko
Lotniczy skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2009
Adam Sieczka
Lotniczy skaning laserowy (ALS) jako nowa metoda określania zwarcia drzewostanu na przykładzie Obrębu Piasek w Nadleśnictwie Chojna.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2008
Streszczenie pracy
Krzysztof Solecki
Lotniczy skaning laserowy (ALS) jako nowa metoda określania wysokości drzewostanu na przykładzie Obrębu Piasek w Nadleśnictwie Chojna
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2008
Streszczenie pracy
Piotr Tompalski
Naziemny skaning laserowy w zastosowaniach przyrodniczych
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Krystian Kozioł.
Data obrony: 2008
Streszczenie pracy
Marcin Beza
Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne IKONOS-2 jako element opracowań ekofizjograficznych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2007
Sebastian Pietrzak
Zastosowanie geoinformatyki do weryfikacji przebiegu granic podziału powierzchniowego Lasów Państwowych dla wybranych obiektów
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Krystian Kozioł.
Data obrony: 2007
Radosław Seweryn
Wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych do określania stref uszkodzeń przemysłowych drzewostanów
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2007
Streszczenie pracy
Wojciech Matyja
Archiwalna ortofotomapa Puszczy Niepołomickiej
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2007
Stanisław Szombara
Zastosowanie klasyfikacji nadzorowanych wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird do wspomagania wyznaczania stref uszkodzenia lasu na przykładzie Nadleśnictwa świerklaniec
Praca magisterska
Promotor: dr inż. Krystian Kozioł.
Data obrony: 2006
Streszczenie pracy
Paweł Ciechanowski
Zastosowanie wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird w pracach z zakresu weryfikacji i aktualizacji SILP oraz LMN na przykładzie Nadleśnictwa Staszów
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2005
Streszczenie pracy
Paweł Bednarczyk
Ocena przydatności wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych QuickBird w zasilaniu atrybutowych i geometrycznych baz danych na przykładzie Nadleśnictwa Niepołomice
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2005
Joanna Wrzodak
Kartowanie szaty roślinnej Tatr Wysokich z wykorzystaniem barwnych spektrostrefowych zdjęć lotniczych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2004
Mateusz Sztremer
Kartowanie szaty roślinnej Babiogórskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem barwnych spektrostrefowych zdjęć lotniczych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2004
Bogdan Wertz
Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o środowisku leśnym dla poziomu L1 projektu FOREMMS (5FP).
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2004
Streszczenie pracy
Karol Szczygielski
Pomiary metodą DGPS w zmieniających się warunkach drzewostanowych.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2004
Łukasz Przybyłek
Zastosowanie zdjęć lotniczych oraz produktów ich przetwarzania w procesie aktualizacji leśnej mapy numerycznej
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2004
Streszczenie pracy
Adrian Madejczyk
Zakładanie sieci powierzchni monitoringowych w Puszczy Niepołomickiej metodą DGPS dla potrzeb projektu Forest Environmental Monitoring and Managment System (FOREMMS IST 5FP)
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2003
Michał Goś
Określenie relacji przestrzennych pomiędzy stanem szaty roślinnej Puszczy Niepołomickiej a wybranymi elementami ekosystemu leśnego monitorowanymi w ramach projektu FOREMMS (5FP)
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2003
Agnieszka Weinar
Wybrane cechy biometryczne drzew oraz taksacyjne drzewostanów sieci powierzchni monitoringowych Puszczy Niepołomickiej jako dane wzorcowe poziomu L1 projektu Forest Environmental Monitoring and Managment System (Foremms IST 5 FP).
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2002
Tomasz Jarczyk
Wykorzystanie możliwości analiz przestrzennych GIS (Network Analyst) do optymalizacji zadań związanych z projektem Foremms.
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2002
Marcin Guzik
Analiza zmian szaty roślinnej Tatr przy wykorzystaniu technik geomatycznych na przykładzie Doliny Bystrej i Suchej Stawiańskiej
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 2001
Robert Pyrkosz
Inwentaryzacja zmian użytkowania ziemi w Gorcach na przestrzeni lat 1954-1997 na podstawie opracowań fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych
Praca magisterska
Promotor: dr hab. inż. Piotr Wężyk.
Data obrony: 1999