Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2021
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 301

 • 15
 • 7
 • 20
 • 7
 • 6
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 12
 • 11
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 17
 • 9
 • 25
 • 9
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021527
Brach M., Wężyk P., Onoszko K., 2021. Ocena przydatności danych teledetekcyjnych w procesie wyznaczania elementów przestrzennych rębni gniazdowych. Sylwan 165 (5): 379-391; DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2021031.

526
Gdulová K., Maresová J., Barták V., Szostak M., Červenka J., Moudrý V., 2021. Use of TanDEM-X and SRTM-C Data for Detection of Deforestation Caused by Bark Beetle in Central European Mountains. Remote Sensing, 2021, 13,3042 ; https://doi.org/10.3390/rs13153042

524
Inglot A., Przewoźna P., Mielewczyk M., Mączka K., Matczak P., Wężyk P., 2021. Attitudes to tree removal on private property in rural and urban Polish municipalities. [Data set] Gdańsk University of Technology, https://doi.org/10.34808/rfz6-gp42

528
Mokros M., Mikita T., Singh A., Tomastik J., Chuda J., Wężyk P., Kuzelka K., Surovy P., Klimanek M., Zięba-Kulawik K., Bobrowski R., Liang X., 2021. Novel low-cost mobile mapping systems for forest inventories as terrestrial laser scanning alternatives. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Vol. 104, 102512; DOI: https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102512.

521
Przewoźna P., Hawryło P., Zięba-Kulawik K., Inglot A., Mączka K., Wężyk P., Matczak P., 2021. Use of Bi-Temporal ALS Point Clouds for Tree Removal Detection on Private Property in Racibórz, Poland. Remote Sensing, Special Issue 3D Point Clouds in Forest Remote Sensing, 13(4), 767; doi.org/10.3390/rs13040767

525
Szostak M., Likus-Cieślik J., Pietrzykowski M., 2021. PlanetScope Imageries and LiDAR Point Clouds Processing for Automation Land Cover Mapping and Vegetation Assessment of a Reclaimed Sulfur Mine. Remote Sensing, 2021, 13, 2717; https://doi.org/10.3390/rs13142717

508
Węgrzyn M.H., Fałowska P., Kołodziejczyk J., Alzayany K., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Hawryło P., Turowska A., Grzesiak B., Lipnicki L., Wietrzyk-Pełka P., 2021. Tree height as the main factor causing disappearance of the terricolous lichens in the lichen Scots pine forests. Science of the Total Environment, Vol. 771, 144834, doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144834

522
Zięba-Kulawik K., Hawryło P., Wężyk P., Matczak P., Przewoźna P., Inglot A., Mączka K., 2021. Improving methods to calculate the loss of ecosystem services provided by urban trees using LiDAR and aerial orthophotos. Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 63, 127195; doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127195

529
Zięba-Kulawik K., Skoczylas K., Wężyk P., Teller J., Mustafa A., Omrani H., 2021. Monitoring of urban forests using 3D spatial indices based on a LiDAR point clouds and voxel approach. Urban Forestry and Urban Greening, Vol. 65, 127324; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127324.