Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2018
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 269

 • 16
 • 7
 • 21
 • 11
 • 6
 • 16
 • 13
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 12
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018430
Gendek A., Wężyk P., Moskalik T., 2018. Udział oraz dokładność szacowania pozostałości zrębowych w ogólnej masie pozyskanego drewna. Sylwan 162 (8): 679-687

422
Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of Remote Sensing, VOL. 51, NO. 1, 194-205, DOI: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1417745

425
Hawryło P., Wężyk P., 2018. Predicting Growing Stock Volume of Scots Pine Stands Using Sentinel-2 Satellite Imagery and Airborne Image-Derived Point Clouds. Forests, Volume 9 Issue 5

431
Jaźwiński J., Strejczek-Jaźwińska P., Zięba-Kulawik K., 2018. Jeździectwo jako forma rekreacji na terenach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a oczekiwania osób go uprawiających. Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions

429
Osmólska A., Hawryło P., 2018. Using a GEOBIA framework for integrating different data sources and classification methods in context of land use/land cover mapping. Geodesy and Cartography, Vol. 67 No. 1, pp. 99-116

432
Strejczek-Jaźwińska P., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Jaźwiński J., 2018. Wstępne wyniki badań z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych BSP (UAV) w monitoringu chomika europejskiego (Cricetus cricetus). Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions

416
Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 142-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1412272

427
Szostak M., Likus-Cieślik J., Knapik K., Wężyk P., Pietrzykowski M., 2018. Analysis of land use and land cover classes for the afforested post-mine site using Sentinel-2 images 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, www.sgem.org, SGEM2018 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-47-8 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 5.2, 41-48 pp, https://doi.org/10.5593/sgem2018/5.2

428
Szostak M., Wężyk P., Király G., Hawryło P., Bednarski A., 2018. Automation of forest succession dynamics using airborne laser scanning data 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, www.sgem.org, SGEM2018 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-41-6 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July, 2018, Vol. 18, Issue 2.3, 41-48 pp, https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3

424
Wezyk P., Hawrylo P., Janus B., Weidenbach M., Szostak M., 2018. Forest cover changes in Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote Sensing, Volume 51 Issue 1

426
Zięba-Kulawik K., Szostak M., Wężyk P., Bura M., Janowski J., Łapo J., 2018. Cyfrowa Piramida Fahrenheida. Modelowanie 3D oraz integracja chmur punktów lotniczego i naziemnego skanowania laserowego Piramidy w Rapie. Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, Tom 2, Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s.201-212

433
Zięba-Kulawik K., Wężyk P., Strejczek-Jaźwińska P., Jaźwiński J., 2018. Ocena przestrzennego rozkładu ruchu turystycznego w wybranych Parkach Narodowych na podstawie danych z kartowania GNSS zaśmieconych szlaków. Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions