Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Publikacje

Lista publikacji pracowników i doktorantów Laboratorium Geomatyki.

Wybierz rok publikacji:

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
wszystkie lata

Wybrany rok: 2018
Wybrany autor: wszyscy autorzy

Wyświetl także streszczenia

Liczba publikacji: 272

 • 16
 • 7
 • 21
 • 11
 • 6
 • 16
 • 13
 • 12
 • 14
 • 12
 • 12
 • 14
 • 16
 • 12
 • 20
 • 15
 • 16
 • 14
 • 15
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018432
Gendek A., Wężyk P., Moskalik T., 2018. Udział oraz dokładność szacowania pozostałości zrębowych w ogólnej masie pozyskanego drewna. Sylwan 162 (8): 679-687

424
Hawryło P., Bednarz B., Wężyk P., Szostak M., 2018. Estimating defoliation of Scots pine stands using machine learning methods and vegetation indices of Sentinel-2. European Journal of Remote Sensing, VOL. 51, NO. 1, 194-205, DOI: https://doi.org/10.1080/22797254.2017.1417745

427
Hawryło P., Wężyk P., 2018. Predicting Growing Stock Volume of Scots Pine Stands Using Sentinel-2 Satellite Imagery and Airborne Image-Derived Point Clouds. Forests, Volume 9 Issue 5

433
Jaźwiński J., Strejczek-Jaźwińska P., Zięba-Kulawik K., 2018. Jeździectwo jako forma rekreacji na terenach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a oczekiwania osób go uprawiających. Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions

431
Osmólska A., Hawryło P., 2018. Using a GEOBIA framework for integrating different data sources and classification methods in context of land use/land cover mapping. Geodesy and Cartography, Vol. 67 No. 1, pp. 99-116

438
Pająk M., Błońska E., Szostak M., Gąsiorek M., Pietrzykowski M.,Urban O., Derbis P., 2018. Restoration of Vegetation in Relation to Soil Properties of Spoil Heap Heavily Contaminated with Heavy Metals. Water Air Soil Pollution, 229:392, pp.1-15 https://doi.org/10.1007/s11270-018-4040-6

434
Strejczek-Jaźwińska P., Wężyk P., Zięba-Kulawik K., Jaźwiński J., 2018. Wstępne wyniki badań z wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych BSP (UAV) w monitoringu chomika europejskiego (Cricetus cricetus). Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions

437
Szostak M., Bednarski A., Wężyk P., 2018. Monitoring of secondary forest succession on abandoned farmland using LiDAR point clouds. Geodesy and Cartography, Vol. 67,No.2, 2018, pp.305-319.

436
Szostak M., Bochenek J., 2018. Using airborne laser scanning data for automation land cover mapping in the aspect of monitoring forest succession areas. Geoinformatica Polonica. Vol. 17:2018, pp.91-97

418
Szostak M., Hawryło P., Piela D., 2018. Using of Sentinel-2 images for automation of the forest succession detection. European Journal of Remote Sensing,VOL. 51, NO. 1, 142-149, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/22797254.2017.1412272

429
Szostak M., Likus-Cieślik J., Knapik K., Wężyk P., Pietrzykowski M., 2018. Analysis of land use and land cover classes for the afforested post-mine site using Sentinel-2 images. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 18. Issue 5.2. Ecology, Economics, Education and Legislation. Section Ecology and Environmental Protection, pp. 41-48. ISBN 978-619-7408-47-8 / ISSN 1314-2704, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria, www.sgem.org. https://doi.org/10.5593/sgem2018/5.2

430
Szostak M., Wężyk P., Király G., Hawryło P., Bednarski A., 2018. Automation in the assessment of forest succession dynamics using airborne laser scanning data. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol. 18.Issue 2.3. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing.Section Photogrammetry and Remote Sensing Cartography and GIS, pp.41-48. ISBN 978-619-7408-41-6, ISSN 1314-2704. 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria, www.sgem.org., https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3

426
Wezyk P., Hawrylo P., Janus B., Weidenbach M., Szostak M., 2018. Forest cover changes in Gorce NP (Poland) using photointerpretation of analogue photographs and GEOBIA of orthophotos and nDSM based on image-matching based approach. European Journal of Remote Sensing, Volume 51 Issue 1

428
Zięba-Kulawik K., Szostak M., Wężyk P., Bura M., Janowski J., Łapo J., 2018. Cyfrowa Piramida Fahrenheida. Modelowanie 3D oraz integracja chmur punktów lotniczego i naziemnego skanowania laserowego Piramidy w Rapie. Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, Tom 2, Warszawa-Białystok-Olsztyn 2018, s.201-212

435
Zięba-Kulawik K., Wężyk P., Strejczek-Jaźwińska P., Jaźwiński J., 2018. Ocena przestrzennego rozkładu ruchu turystycznego w wybranych Parkach Narodowych na podstawie danych z kartowania GNSS zaśmieconych szlaków. Monografia POSZERZAMY HORYZONTY, TOM IX, ISBN: 978-83-63216-13-9, Wydawnictwo: Mateusz Weiland Network Solutions