Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Wyposażenie sal dydaktycznych

Laboratorium Geomatyki dysponuje dwoma pracowniami dydaktycznymi przygotowanymi do realizacji programu dydaktycznego na Wydziale Leśnym UR oraz na Międzywydziałowym Studium Architektury Krajobrazu UR. Łączna liczba stanowisk komputerowych wynosi 34 (18 + 16).

Podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym podczas zajęć kameralnych jest ESRI ArcGIS 10. Ponadto studenci mają także dostęp do oprogramowania Quantum GIS, SAGA, ILWIS, VSD AGH oraz Dephos (stacja fotogrametryczna), FARO SCENE LT, eCognition Developer, pakietu Terrasolid, ER Mapper i wielu innych.

W trakcie zajęć studenci korzystają z platformy e-geo opartej o system moodle (moodle.org), która pozwala na kontrolę procesu dydaktycznego oraz na udostępnianie materiałów dydaktycznych. Do każdych zajęć przygotowywany jest także konspekt, zawierający szczegółowy opis zadań realizowanych w trakcie poszczególnych zajęć.