Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Koło Naukowe Leśników
Sekcja Geomatyki

Współpraca

Sekcja Geomatyki KNL realizuje również szereg projektów we współpracy ze studenckimi kołami naukowymi z innych uczelni. W ostatnich latach są to głównie:

Jako członkowie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geoinformatyki liczymy także na współpracę z innymi kołami naukowymi.

Od lewej: Marek Ogorzałek, Grzegorz Krok, Jarosław Wójcik, Kamil Pilch, Krystian Kaczanowicz, Monika Mikołajewicz, Paulina Dziadkiewicz, Magda Pluta, Paweł Wiącek, Radosław Piskorski, Sylwia Szlapińska, Tomasz Gęca